SÖK CERTIFIKAT


Sök på vår online-databas för ett SSL eller kodsigneringscertifikat. Fyll i certifikatets gängse namn, ordernummer eller serienummer och klicka på Sök. Genom att klicka på Sök-knappen kan du acceptera villkoren i vårt Tillförlitlig partneravtal.

Om du inte kan hitta ett certifikat efter gängse namn eller ordernummer måste certifikatets ägare ha valt att inte lista det. För att hitta det måste du ha serienummer och utfärdarnamn på certifikatet.
Sök efter gängse namn (rekommenderas)
Gängse namn:
Namnet måste matas in exakt som det står i certifikatet, inkluderat punktering.
 
Sök efter ett certifikat som är: Giltig    Återkallat    Pågående    Utgånget    Alla
Sök efter ordernummer
Ordernummer:
(exempel: 10003689)
 
Sök efter serienummer
Certifikattyp:
(Utställarens namn)
 
Serienummer: